Werken

Vacatures schooljaar 2017/2018

 • 5e Montessorischool Watergraafsmeer zoekt vanaf 1 februari tot het einde van het schooljaar voor 3-4 dagen per week een Intern Begeleider voor de bouwen 1-2 en 3-4. Het betreft een tijdelijke aanstelling met perspectief op voortzetting. Voor inlichtingen of sollicitaties kun je je richten tot Hans Gigengack, directeur, 06-4644601,  hans.gigengack@5mw.nl.
 • 4e Montessorischool De Pinksterbloem  heeft per 1 februari vacatureruimte van 0,6 FTE in de onderbouw waarvan 0,4 in eigen klas en 0,2 ondersteunend.
 • 4e Montessorischool De Pinksterbloem zoekt per 1 februari voor 23 uur per week een administratieve en ondersteunende allrounder (uren verspreid over vier werkdagen).
 • Daltonschool de Kleine Kapitein is per 1 februari 2018 op zoek naar een leerkracht voor de middenbouw (wtf 0,6).
 • SBO Het Spectrum heeft tot aan de zomervakantie een fulltime vacature voor een enthousiast leerkracht (LB)
 • Montessorischool Steigereiland heeft per 1 februari 2018 een vacature voor een onderbouwgroep.
 • Daltonschool De Meer heeft per 5 maart 2018 een vacature voor een leerkracht in de instroomgroep (wtf 1,0).
 • Daltonschool De Meer heeft met ingang van 1 februari 2018 een vacature voor een Intern Begeleider in de onderbouw (wtf 0,6).
 • De Flevoparkschool heeft per direct wegens ziektevervanging een vacature voor vijf dagen voor een leerkracht die ondersteuning biedt bij activiteiten van individuele kinderen en in kleine groepjes.
  Sollicitaties kunnen verstuurd worden naar: directie@flevoparkschool.nl t.a.v. Bert Meijer.

 

_______________________________________________________________________________________________________

 

Werken in het Openbaar Primair Onderwijs?

DE BREDE SELECTIE is een initiatief van de acht openbare schoolbesturen in Amsterdam. Naast oplossingen voor alle kort en langdurende vervangingen voor alle 110 openbare scholen voor primair onderwijs in Amsterdam verzorgt DE BREDE SELECTIE ook (een deel van) de werving voor vacatures op deze scholen. Het scholenaanbod in Amsterdam is heel gevarieerd, met ook veel scholen volgens traditionele en nieuwe onderwijsconcepten.

In onze vaste pool (A-pool) is ruimte voor 50 fulltime banen met een aanstelling (eerst tijdelijk, met uitzicht op vast) bij één van onze besturen. Daarom zoeken wij enthousiaste en getalenteerde onderwijskrachten die vooral worden ingezet voor lange vervangingen en die voldoen aan het volgende:

- bevoegd (PABO, onderwijsassistent) of dit binnenkort wordt;
- flexibel inzetbaar;
- een lerende houding;
- beschikken over actuele onderwijskennis;
- plezier in het werk heel belangrijk vinden.

Daarnaast geldt dat je:
- minimaal twee dagen wilt werken;
- je voorkeur kunt aangeven voor één of meer stadsdelen waar we zoveel mogelijk rekening mee houden;
- inzetbaar bent:

 • in groep 1 t/m 4 of breder
 • of in groep 5 t/m 8 of breder
 •  of in het SBO en/of S.O. (of daarvoor de potentie hebt)
 • of voor het VSO

Meer vrijheid?

Voldoe je wel aan de eisen, maar zoek je meer vrijheid? Dat kan ook. Wij hebben ook een pool met losse vervangers, dit is de C-pool. Daar krijg je een aanstelling en salaris per vervanging. Met andere woorden: je wordt betaald volgens de CAO PO als je werkt, met alle voordelen die dit biedt (8 uur per dag betaald, opbouw vakantierechten, deelname ABP-pensioen enzovoorts)
Een redelijk breed inzetbare C-pooler (minimaal één dag per week)  heeft bijna 100% kans op werk in het openbaar onderwijs Amsterdam, soms langdurend, soms kortdurend. We houden waar mogelijk rekening met eigen wensen.

Meer informatie is te vinden op de website de www.debredeselectie.nl.

Vind een baan in het Amsterdamse openbaar onderwijs!

 

Brede selectie